logo kop

Laatste Nieuws:


13-11-2019

Nieuw sponsordoel


30-06-2018

Datum 2019


21-11-2017

Nieuw Parcours


12-12-2016

Opbrengst / foto's


Het sponsordoel van 2020 is Ghana over de IJssel.

De opbrengst van de zesde editie van de Twentse Ven’n Loop, op 26 januari 2020, gaat naar de stichting Ghana over de IJssel. Deze stichting stelt zich ten doel om hulp te bieden in Ghana in de meest ruime zin van het woord. Dit doet zij onder meer door projecten en ondersteuning van activiteiten die zich richten op het bouwen van watertanks, ontwikkeling van landbouw en onderwijs met als doel verbetering van leefomstandigheden en zelfredzaamheid. Doordat jonge, vaak werkloze, Ghanezen worden opgeleid tot metselaar, kunnen zij zelfstandig watertanks bouwen en onderhouden. Zij zijn daardoor minder afhankelijk van Westerse landen, hebben een beter toekomstperspectief en zijn daardoor minder snel geneigd naar het buitenland te vertrekken.

De Stichting is ANBI erkend en werkt samen met erkende non-profit partner-organisaties uit het land van herkomst.

Alfred Atta, geboren in Ghana, maar al jaren woonachtig in Twente, is samen met zijn vrouw Astrid, de initiatiefnemer van deze stichting. Hij zal
aan het begin van de sponsorloop een korte toelichting geven om vervolgens zelf één van onze fraaie rondjes mee te lopen!
Voor uitgebreide informatie over het sponsordoel kunt u terecht op de website: https://www.stichtingghanaoverdeijssel.nl/de-stichting

 


Sponsordoel van 2019 was de ‘Stichting Sheltersuit.

De gehele opbrengst van onze vijfde Twentse Ven’n Loop gaat naar de ‘Stichting Sheltersuit.

Deze stichting, die wij van harte bij u aanbevelen heeft als doel: kinderen en kwetsbare volwassenen wereldwijd te helpen barre weersomstandigheden te overleven met een Sheltersuit.

Deze water- en winddichte jassen, die getransformeerd kunnen worden tot slaapzak worden uitgedeeld aan mensen die warmte nodig hebben, aan vluchtelingen en aan daklozen.
De Sheltersuits worden in een atelier in Enschede geproduceerd van restmateriaal door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om Sheltersuits te kunnen produceren, banen te creëren en mensen op te leiden is de stichting afhankelijk van donaties. Zij waarderen het dan ook zeer dat wij hen dit jaar financieel willen ondersteunen.
Voor meer informatie over de Stichting kunt u terecht op de website: www.sheltersuit.com