logo kop

Laatste Nieuws:


13-11-2019

Nieuw sponsordoel


30-06-2018

Datum 2019


21-11-2017

Nieuw Parcours


12-12-2016

Opbrengst / foto's


Het sponsordoel

Het inschrijfgeld zal ten goede komen aan de Stichting Twentse Waterpompen Cambodja, een stichting die zich inzet om de leefbaarheid in Cambodja te verbeteren door waterpompen aan te leggen. Door de slechte infrastructuur is er namelijk op een groot aantal plaatsen zeer weinig tot geen goed water voorhanden. Daarom legt STWC waterpompen aan op het platteland rondom Siem Reap, in de nabijheid van Angkor Wat. Op die manier verbeteren we de leefomstandigheden van arme Combadjanen. Goed water bevordert een goede gezondheid. Commercieel gezien zou men kunnen zeggen: een (gietijzsterk product en simpel te bedienen. Al het materiaal wordt in het land zelf ingekocht en door een lokale aannemer ge├»nstalleerd.                            

De Stichting zorgt ervoor dat alle giften op de goede plek terechtkomen. Kosten die de Stichting maakt voor vluchten en verblijf, worden grotendeeels door de bestuursleden zelf betaald.

Voor meer uitgebreide informatie over ons sponsordoel verwijzen we je graag naar de website van de Stichting. www.stwc.nl